Disclaimer

Stichting regiobranding Twente heeft de website Twente.com ontwikkeld om informatie te verstrekken aan mensen die geïnteresseerd zijn in de regio Twente. 

Geen van deze informatie mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting regiobranding Twente. De Stichting regiobranding Twente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Bij het samenstellen van de inhoud van Twente.com is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, er bestaat echter de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website en de Stichting regiobranding Twente is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van Twente.com. Twente.com geeft toegang tot websites en informatie van derden. De Stichting regiobranding Twente is ook niet aansprakelijk voor de informatie die aangeboden wordt door derden.

De presentatie en inhoud van deze site zijn beschermd door de huidige wetgeving inzake de intellectuele eigendom, die betrekking heeft op Twente.com. Geen enkel deel van deze site mag worden gereproduceerd of weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting regiobranding Twente. 

  • De naam Twente.com is een gedeponeerd handelsmerk van Stichting regiobranding Twente. Elke reproductie, gebruik en/of wijzigen gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting regiobranding Twente kan een inbreuk vormen.
  • De inhoud, illustraties, foto’s, beelden, teksten en het andere materiaal op deze website vallen onder de intellectuele eigendomsrechten en zijn in eigendom van Stichting regiobranding Twente.
  • Elke gedeeltelijke of volledige reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, of overplaatsing naar een andere website is verboden.
  • Copyright van de aangeboden informatie op Twente.com ligt bij de Stichting regiobranding Twente. Dat geldt ook voor logo- en fotomateriaal. Niets uit deze portal mag zonder toestemming worden gekopieerd of opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan